Hoeveel kost een consultatie?

  • Tarieven (Voor diabetes en emo-eten/eetproblemen/eetstoornis: zie lager.)
Consultatie Tijdsduur Kostprijs
1e consult ± 70 min. € 60
2e consult ± 40 min. € 30
3e consult en vervolgconsulten ± 20-30 min. € 25
Calculator

  • Tarieven voor emo-eten / eetproblemen / eetstoornissen
Consultatie Tijdsduur Kostprijs
1e consult ± 70 min. € 60
2e consult ± 50 min. € 50
3e consult en vervolgconsulten Afhankelijk van tijdsduur € 30-50-60

  • Tarieven voor diabetes

Komt u in aanmerking voor een voortraject of een zorgtraject dan heeft u recht op een jaarlijkse tussenkomst
van het RIZIV voor twee consultaties van 30 minuten.
Deze consultaties worden uitgeschreven bij de 2e en 3e consultatie. Raadpleeg uw huisarts voor meer informatie.

Consultatie Tijdsduur Kostprijs
1e consult ± 1u15min. € 60
2e en 3e consult ± 30 min. RIZIV-tarief
4e en eventueel volgende consultaties ± 20 min. € 25
  • Extra terugbetaling van het ziekenfonds

Sommige ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming voor de begeleiding van een diëtiste in geval van overgewicht/obesitas of andere ziekten.
Informeer bij uw ziekenfonds vóór uw eerste consultatie.
In geval van terugbetaling zal uw ziekenfonds u de nodige formulieren bezorgen, die ik kan invullen en ondertekenen.
Ik verschaf u alvast een overzicht voor de grootste ziekenfondsen:

Ziekenfonds Link Voor wie? Recht op terugbetaling Voorwaarden Opmerking
Christelijke
Mutualiteit
www.cm.be
Voedings- en dieetadvies
Alle leden éénmalig €40 per jaar
na 4 consulten
Minimum 4 consulten per jaar
van minstens 30 minuten.Aanvraagformulier
‘CM-tegemoetkoming voedings- en dieetadvies’
ingevuld door erkende diëtist(e).
Aanvraagformulier pas invullen na 4e consult. 

 

Enkel als niet terugbetaald wordt door ziekteverzekering,
en niet tijdens ziekenhuisopname.

Helan
Onafhankelijk ziekenfonds
www.helan.be/nl/ons-aanbod/ziekenfonds/voordelen-en-terugbetalingen/dietiek Alle leden €25 per kalenderjaar Document ‘Tegemoetkomingsaanvraag Diëtiek’ ingevuld door erkende diëtist(e). Geen cumul met voordeel ‘leefstijladvies’. 
Liberale
Mutualiteit
West-Vlaanderen
www.lmwvl.be
www.lm.be/West-Vlaanderen
Alle leden max. €60
(€10 per consult
tot max. 6 per kalenderjaar)
Aanvraagformulier ‘dieet consultaties’ ingevuld door erkende diëtist(e).  
Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen   Alle leden €10 per consult
tot max. 3 consulten
per kalenderjaar
Aanvraagformulier ingevuld door erkende diëtist(e).  
Neutraal
Ziekenfonds
Vlaanderen
www.nzvl.be Alle leden max. €50
(€10 per consult
tot max. 5 per jaar)
Aanvraagformulier ‘dieetadvies’ ingevuld door erkende diëtist(e). Voorschrift arts verplicht.
Securex www.securex-mut.be Alle leden met Comfort of
Comfort+
€30 per jaar Aanvraagformulier ingevuld
door erkende diëtist(e).
 
Solidaris https://www.solidaris-vlaanderen.be Alle leden max. €250
(De helft van de consulten tot max.€500)
Aanvraagformulier ‘dieetadvies’ ingevuld door erkende diëtist(e). Voorschrift arts verplicht.
Vlaams &
Neutraal
Ziekenfonds
www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/dietist Alle leden €10 per consult
tot max. €50
per kalenderjaar
Aanvraagformulier ‘dieetbegeleiding’  ingevuld
door erkende diëtist(e).
 
           
Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheids
stelsels
DIBISS
www.dibiss.fgov.be     Geen   Enkel nomenclatuur-nummers waar RIZIV tussenkomt (diabetes-, nierpatiënten)
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
HZIV
www.hziv.be     Geen   Enkel nomenclatuur-nummers waar RIZIV tussenkomt (diabetes-, nierpatiënten)
Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden
HVKZ
www.hvkz-cspm.fgov.be/nl     Geen   Enkel nomenclatuur-nummers waar RIZIV tussenkomt (diabetes-, nierpatiënten)
Overzicht ziekenfondsen laatst bijgewerkt op 28-11-2023.