Hoe verloopt een consultatie?

Tijdens het eerste gesprek zullen wij het hebben over uw huidige eetgewoonten en voedingsgedrag,
medicatiegebruik en de beleving van uw eigen voedingspatroon.

Naargelang het gaat om een voedings- of dieetadvies zal ik enkele metingen uitvoeren.Consultatie_eetdagboek

Voor elke patiënt leg ik een persoonlijk dossier aan.

Om uw voedingsgewoonten in kaart te brengen, krijgt u na de eerste consultatie een eet- en beweegdagboekje mee. Aan de hand hiervan zal ik een individueel en haalbaar voedings- of dieetplan opstellen. Dit bespreken we in de volgende consultatie.

Bij het maken van uw persoonlijk voedingsschema hou ik rekening met uw huidige voedingsgewoonten, uw werksituatie en werkuren, gezinssituatie en hobby’s.

Voedings- en dieetadvies is maatwerk. U krijgt van mij een mapje met uw persoonlijke doelen, afspraken en nuttige tips.

Bij de volgende consultaties bekijken we samen hoe het opvolgen van het afgesproken voedingsschema verloopt. We analyseren samen de eventuele knelpunten en zoeken naar mogelijke oplossingen.

Tijdens de opvolgconsultaties blijf ik u concrete adviezen en praktische tips geven. Ik help u tevens met geschikte recepten, kookboeken, tips voor restaurantbezoek, vakanties en feestdagen,…